Pies argentyński, zwany również Dogiem Argentyńskim, to rasa psa z Argentyny, która jest stosunkowo nowa i rzadko spotykana. Te duże psy charakteryzują się mięśniastą budową i wrażliwym usposobieniem, co czyni je odpowiednimi towarzyszami dla właścicieli, którzy potrafią odpowiednio nimi zarządzać. W Polsce posiadanie psa argentyńskiego wymaga uzyskania pozwolenia, a w tym artykule opiszemy, jak to zrobić.

Co to jest pozwolenie na posiadanie psa argentyńskiego?

Pozwolenie na posiadanie psa argentyńskiego to dokument, który potwierdza, że jego posiadacz spełnia określone wymagania i warunki, aby móc legalnie hodować i posiadać tę rasę psa w Polsce.

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na posiadanie psa argentyńskiego?

Aby uzyskać pozwolenie na posiadanie psa argentyńskiego, należy spełnić następujące wymagania:

 • Musi być ukończone 21 lat;
 • Nie może być skazany za przestępstwa na szkodę zwierząt lub przeciwko zdrowiu i życiu człowieka;
 • Należy posiadać ubezpieczenie OC na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł;
 • Pies musi być zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Psów i Kotów (CEPiK);
 • Należy ukończyć szkolenie z zakresu posiadania i wychowywania psów agresywnych;
 • Mieć odpowiednie warunki do hodowli psa, takie jak: odpowiednio zabezpieczony teren, zapewnienie psu odpowiedniej ilości ruchu, odpowiednie wyżywienie oraz opiekę weterynaryjną.

Jak uzyskać pozwolenie na posiadanie psa argentyńskiego?

Aby uzyskać pozwolenie na posiadanie psa argentyńskiego, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której posiada się miejsce zamieszkania lub stałego pobytu psa. Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, takimi jak: dowód osobisty, dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC, potwierdzenie zarejestrowania psa w wykazie hodowców oraz zaświadczenie o ukończeniu przez właściciela lub opiekuna psa kursu szkoleniowego dla właścicieli psów rasowych lub kursu wychowania psa.

Czytaj również:   Jakie są opinie o dogu argentyńskim

Jakie wymagania musi spełnić potencjalny właściciel psa argentyńskiego?

W celu otrzymania pozwolenia na posiadanie psa argentyńskiego, potencjalny właściciel musi spełnić kilka wymagań, m.in.:

 • posiadać stałe miejsce zamieszkania lub pobytu psa
 • posiadać dowód osobisty
 • posiadać ubezpieczenie OC dla psa
 • zarejestrować psa w wykazie hodowców
 • ukończyć kurs szkoleniowy dla właścicieli psów rasowych lub kurs wychowania psa

Czy pozwolenie jest wymagane tylko dla psów rasy argentyński?

Tak, pozwolenie jest wymagane tylko dla psów rasy argentyński.

Czy pozwolenie na posiadanie psa argentyńskiego jest ważne na terenie całej Polski?

Tak, pozwolenie na posiadanie psa argentyńskiego jest ważne na terenie całej Polski.

Jakie kary grożą za nieposiadanie pozwolenia na posiadanie psa argentyńskiego?

Za nieposiadanie pozwolenia na posiadanie psa argentyńskiego grożą wysokie kary finansowe, a także kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, taki pies może zostać odebrany właścicielowi i umieszczony w schronisku dla zwierząt.